Komunikat dot. wirusa Schmallenberga

25.10.2012

K O M U N I K A T w sprawie pojawienia się na terenie województwa śląskiego wirusa Schmallenberga!
 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GLIWICACH zwraca się z prośbą do właścicieli gospodarstw, którzy utrzymują/hodują bydło, owce, kozy o zaobserwowanie u zwierząt objawów (opis poniżej) nasuwających podejrzenie zakażenia wirusem Schmallenberga.
 

Objawy zakażenia wirusem Schmallenberga:
a) U zwierząt dorosłych (objawy utrzymują się kilka dni, często mogą być słabo wyraźne):
 gorączka,
 pogorszenie ogólnego stanu zdrowia,
 brak łaknienia,
 spadek produkcji mleka,
 biegunka,
 ronienia,
b) wady rozwojowe u płodów (urodzenie w fizjologicznym terminie lub poronione)
 artrogrypoza (wrodzona sztywność stawów),
 wodogłowie,
 tyłozgryz,
 ankyloza,
 torticollis (kręcz szyi),
 skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa).
 

W przypadku zaobserwowania u zwierząt ww. objawów prosi się o niezwłoczne poinformowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach o wystąpieniu nagłej zmiany stanu zdrowia zwierząt.
Jednocześnie prosi się właścicieli gospodarstw o konieczności zwracania uwagi na to, skąd sprowadzane są zwierzęta oraz czy posiadają wymagane dokumenty (paszporty, świadectwa zdrowia).