Otwarcie mostu nad Kłodnicą

24.10.2012

24 października został oddany do użytku most nad rzeką Kłodnicą łączący Makoszowy i Przyszowice. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Stanisław Dąbrowa, wicewojewoda Śląski, Aleksandra Banasiak, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta i Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes Kompanii Węglowej.

 

Inwestycja została zrealizowana przez Kompanię Węglową S.A. na podstawie umowy o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. Stosowna ugoda została zawarta 24 września 2008 roku pomiędzy Kompanią Węglową S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu a Miastem Zabrze. Kompania Węglowa przeprowadziła procedurę przetargu w wyniku którego został wyłoniony wykonawca budowy nowego mostu. Przetarg wygrało konsorcjum firm BANIMEX” Będzin oraz „MOST-MAR” Pietrzykowice. Zakres prac obejmował m.in. rozbiórkę uszkodzonego obiektu, zapewnienie przeprawy tymczasowej, sporządzenie projektu nowego mostu, przetarg na wybór wykonawcy i budowę nowego obiektu wraz z dojazdami. Zgodnie z ugodą z budżetu miasta pochodzi 10% udział w kosztach opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy mostu. Kwota ta wynosi prawie 1,3 mln zł.