Zapraszamy Twórców do wzięcia udziału w wystawie interdyscyplinarnej

22.10.2012

Zapraszamy Wszystkich Twórców do udziału w interdyscyplinarnej wystawie (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, plakat, fotografia, projekty, biżuteria, kolekcje, poezja, proza, videoart, film, muzyka, taniec itp.), której wernisaż odbędzie się w piątek, 7 grudnia 2012 w godz.18:00 – 4:00.

Prace oprawione (np. wydrukowany wiersz w fotoramie, grafika, zdjęcie kolekcji, rzeźby itp.) należy składać (lub wysłać pocztą) w Galerii Impresja w Zabrzu przy Parku Hutniczym 10, codziennie oprócz poniedziałków, w godzinach od 12:00 do 20:00. Uczestnik wystawy ponosi koszty wysyłki prac. Prace należy składać oraz wnieść opłatę organizacyjną do 20 listopada 2012.

Format prac nie powinien ze względów ekspozycyjnych przekraczać 150x150cm. Każdy uczestnik wystawy pokazuje tylko jedną pracę (temat dowolny). Jedynym warunkiem aby wziąć w niej udział, jest opłata organizacyjna 100 zł, na którą składają się: catering,  zaproszenia, plakaty, banery i katalog, w którym każdy uczestnik wystawy będzie miał reprodukcję swojej pracy, krótki życiorys i fotografią portretową.

Życiorys i swój portret należy wysyłać na e-mail: witoldberus@wp.eu. 

Zespoły muzyczne, tancerze, aktorzy którzy będą chcieli zagrać, zatańczyć, zaśpiewać, zarecytować (nieodpłatnie) również znajdą się w katalogu (prosimy o zdjęcie zespołu, skład i krótką historię). Zespoły nie muszą uiszczać opłaty organizacyjnej.

Jednocześnie prosimy o szukanie dodatkowych sponsorów. Loga sponsorów ukażą się we wszystkich publikacjach związanych z wystawą. Konto Bankowe na które należy wpłacać opłatę organizacyjną i pieniądze sponsorów:
Bank Zachodni WBK 97 1090 1766 0000 0001 1828 1669
z dopiskiem: opłata organizacyjna wystawy „Wskrzeszenie”
Kontakt:+48697334793
e-mail: witoldberus@wp.eu

Główni Organizatorzy:
Urząd Miejski w Zabrzu – Wydział Promocji i Turystyki
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gliwicko – Zabrzański
Galeria Impresja w Zabrzu