Skorzystaj z pomocy Stowarzyszenia KONTAKT

18.10.2012

Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Zabrze ul. Marii Konopnickiej 3, we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu otwiera Punkt Informacyjno -Konsultacyjny Dla Rodziców na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem z dniem 5 listopada 2012r.

Pomoc oferowana przez Punkt Konsultacyjny obejmuje:
• Uzyskanie informacji w zakresie pomocy psychologiczno-peagogicznej, rehabilitacyjnej i świadczeń społecznych.
• Pogłębioną diagnozę dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
• Planowanie terapii ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurofizjologicznych , psychologicznych i społecznych.
• Układanie indywidualnych programów terapeutycznych do realizacji w domu.
• Wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutyczno-
edukacyjnych dla dzieci.

Zgłoszenia Rodziców przyjmowane są telefonicznie w godz. od 9.00-14.00 , e-mail lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu ul. M. Konopnickiej 3.
Nr tel. 32 271 02 15
e-mail: zss41zabrze@poczta.onet.pl
e-mail: kontaktzabrze@poczta.onet.pl
Godziny konsultacji dostosowane będą do potrzeb rodziców po uprzednim zgłoszeniu.

Zapewniamy bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności , aż do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.