Zabrze przestrzenią rozwoju

Dzień Nauczyciela 2012

16.10.2012

12 października w Teatrze Nowym z udziałem władz miejskich i przedstawicieli Kuratorium Oświaty zorganizowane zostały zabrzańskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Była to okazja do złożenia życzeń dla całej szkolnej społeczności. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze dziękowała za ogromne zaangażowanie i codzienny trud podejmowany dla dobra najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie gratulując dorobku i osiągnięć, życzyła dalszych sukcesów. Do życzeń dołączyli się przedstawiciele Rady Miasta: Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta i Marianna Kaernbach, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta, a także Elwira Szczerba-Barańska reprezentująca Kuratora Oświaty. W trakcie wieczoru wręczono kilkadziesiąt wyróżnień zasłużonym pedagogom. Były to Medale Komisji Edukacji Narodowej, tytuł honorowego Profesora Oświaty, Nagrody Prezydenta Miasta, a także nagrody zbiorowe. Rozstrzygnięto także organizowany przez Głos Zabrza i Rudy Śląskiej plebiscyt na Nauczyciela Roku. W tym roku ten prestiżowy tytuł przypadł Annie Dereli ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany dla:
• Irmy Małgorzaty Wrzosek – nauczyciela – doradcy metodycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu
• Barbary Biskup – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu,
• Ludwiki Dzierzęgi – nauczycielki Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu,
• Teresy Grabarczyk – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu,
• Heleny Jurczyk – nauczycielki Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu,
• Andrzeja Kasperka – nauczyciela Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
• Sylwestra Kluja – nauczyciela Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
• Grzegorza Mataczyńskiego – nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu,
• Bronisławy Perek – wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Zabrzu,
• Jadwigi Przybylskiej – nauczycielki Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu,
• Hanny Przystajko- nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu,
• Anny Siemiginowskiej – nauczycielki Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu,
• Marzeny Wiśniewskiej – Kopeć – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 17 w Zabrzu.

Tytuł Honorowego Profesora Oświaty otrzymała:

Janina Duda nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Zabrzu

Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze została przyznana dla:

Nagrody indywidualne:

• Ludomiry Borys – Paradysz – dyrektora Przedszkola Nr 3 w Zabrzu
• Anny Przepióry – nauczyciela – doradca metodycznego Przedszkola Nr 6 w Zabrzu
• Barbary Muchy – dyrektora Przedszkola Nr 8 w Zabrzu
• Sylwii Budarczyk – dyrektora Przedszkola Nr 18 w Zabrzu
• Barbary Wolskiej– dyrektora Przedszkola Nr 23 w Zabrzu
• Małgorzaty Turek – dyrektora Przedszkola Nr 27 w Zabrzu
• Małgorzaty Adamek – dyrektora Przedszkola Nr 33 w Zabrzu
• Marioli Gabzdyl – dyrektora Przedszkola Nr 38 w Zabrzu
• Elżbiety Olejnik – dyrektora Przedszkola Nr 43 w Zabrzu
• Doroty Urbanowicz – nauczycielki Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu
• Małgorzaty Skubacz – dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 6 w Zabrzu
• Agaty Wójcik – nauczycielki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9 w Zabrzu
• Alicji Korol – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu
• Darii Wrobel – wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu
• Janiny Michalskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zabrzu
• Jana Pająka – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 w Zabrzu
• Danuty Borowskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrzu
• Elżbiety Kurasiewicz – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 25 w Zabrzu
• Doroty Fresel – dyrektora Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu
• Marii Szpakowskiej – wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu
• Iwony Dąbrowskiej – Waśniewskiej – dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 39 w Zabrzu
• Katarzyny Kupiec – nauczycielki Gimnazjum Nr 12 w Zabrzu
• Janiny Grzegrzółki – dyrektora Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu
• Lidii Szafrańskiej – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu
• Janiny Ziętek – nauczyciela – doradcy metodycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu
• Ewy Krzyszczak – nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu
• Magdaleny Kaernbach – Wojtaś – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu
• Aleksandry Marian – nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu
• Grażyny Strużyny – Handke – nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu
• Jacka Szkarłata – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Zabrzu
• Marii Skrzypczyk – wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Zabrzu
• Grażyny Kossowskiej – Łysy – dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu
• Józefa Wilka – wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu
• Mirosława Mendeckiego – dyrektora Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu
• Ireny Bacz – nauczycielki Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu
• Lucyny Grandy – dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu
• Wioletty Stępień – dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu
• Henryka Ratajczaka – nauczyciela Centrum Edukacji w Zabrzu
• Rozwity Sulewskiej – nauczycielki Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu
• Anny Wandzel – Lipiny – nauczycielki Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu
• Małgorzaty Baryły – nauczycielki Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Zabrzu
• Katarzyny Świerzy – nauczycielki Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu
• Janiny Głażewskiej – nauczycielki Gimnazjum Nr 9 w Zabrzu
• Adrianny Wojtynek – nauczycielki Gimnazjum Nr 12 w Zabrzu
• Izabeli Lary – nauczycielki Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu
• Joanny Sosnowskiej – nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu
• Anny Koenigshaus – nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Zabrzu
• Dariusza Ordysińskiego – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Zabrzu
• Aleksandry Dajczak – nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu
• Michała Marka – nauczyciela Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu
• Doroty Bajer – Wiśniewskiej – nauczycielki Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu
• Joanny Czumy – nauczycielki Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu
• Joanny Pytlik – wicedyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu

Nagroda zespołowa

• Adama Szołtyska – nauczyciela Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Tomasza Kruży – nauczyciela Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Grzegorza Dziuka – nauczyciela Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Aliny Kulbackiej – nauczycielki Zespołu Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Jolanty Nawrat – nauczycielki Zespołu Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Krzysztofa Chrząszcza – nauczyciela Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Krzysztofa Jarosza – nauczyciela Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Ewy Kosińskiej – nauczycielki Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Joanny Schudy – nauczycielki Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Marii Kłaczki – nauczycielki Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Jolanty Stajszczyk – Mross – nauczycielki Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Joanny Juszczyk – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 43 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Emilii Przyszlak – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 43 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Katarzyny Ciszewskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 43 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Małgorzaty Pacholczak – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 43 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Ewy Tarkowskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Anny Janik – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Barbary Wichary – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Karoliny Bugli – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Katarzyny Jakóbczyk – nauczycielki Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu – nagroda zespołowa
• Anny Gołąbek – nauczycielki Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu – nagroda zespołowa

 List gratulacyjny Prezydenta Miasta Zabrze otrzymali:
• Iwona Gawrychowska
• Joanna Dzida – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu
• Aleksandra Przybyła – nauczycielka Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu
• Justyna Stefańczyk – nauczycielka Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu
• Małgorzata Wasung-Kurzyca – nauczycielki Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu

 Wyróżnienie Prezydenta Miasta Zabrze otrzymali:
• Zofia Kozielska – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu
• Barbara Lankauf – nauczycielki Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu
• Wanda Presz – nauczycielki Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu,
• Aleksandra Sobik – nauczycielki Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu.