Reaguj – nie pozwalaj na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim

15.10.2012

15 października w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu odbędzie się konferencja podsumowująca badania dotyczące rzeczywistych rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w sklepach na terenie miasta Zabrze, oparte na metodzie „Tajnego Klienta”.
 

Konferencję organizowała Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Zabrzu.
Podsumowanie przedstawił Bogusław Prajsner, reprezentujący firmę „MIRABO”, która przeprowadziła przedmiotowe badania.
Jak pokazują wyniki badań ogólnopolskich „ESPAD – 2011” co trzeci piętnastolatek (35%) uczący się w 3 klasie gimnazjum w ciągu ostatniego miesiąca kupował w sklepie piwo, a 16% kupowało wódkę.
Ta sytuacja skłoniła Urząd Miejski w Zabrzu do podjęcia działań edukacyjno-interwencyjnych, do których zaproszono Pracownię Badawczo-Szkoleniową MIRABO oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”. Pierwszym elementem kampanii „Laboratorium odpowiedzialnej sprzedaży czyli renoma na Śląsku” było zbadanie, czy osobom wyglądającym na niepełnoletnie łatwo jest kupić alkohol w zabrzańskich sklepach.
Badanie przeprowadzono metodą „tajemniczego klienta” w 31 losowo wybranych sklepach sprzedających napoje alkoholowe. W każdym z nich dwukrotnie pojawił się tzw. „młody audytor” (19letni chłopak i 19letnia dziewczyna), oboje wyglądający na osoby niepełnoletnie. Za każdym razem towarzyszył im również „dorosły audytor”, którego zadaniem było zwrócenie uwagi sprzedawcy, w sytuacji, gdy bez sprawdzenia dokumentu potwierdzającego pełnoletniość klienta, gotów był sprzedać piwo.
 

Wyniki badań „tajnego klienta” realizowanych w Zabrzu w sierpniu 2012r.
 

– Spośród 62 podjętych podczas badania prób zakupu alkoholu przez „młodych audytorów” ponad ¾ zakończyło się sprzedażą piwa (odnotowano 48 takich przypadków),
 

– W 3 sklepach spośród 31 wylosowanych do badania sprzedawcy dwukrotnie poprosili „młodych audytorów” o okazanie dowodu osobistego, a wobec jego braku odmówili sprzedaży alkoholu. Sklepy te otrzymały specjalny Certyfikat „Odpowiedzialny sklep – renoma na Śląsku”
 

– W 2/3 zabrzańskich sklepów (20 z 31 wylosowanych do badania)obydwie próby zakupu alkoholu zrealizowane podczas badania zakończyły się sprzedażą piwa „młodemu audytorowi”. Do właścicieli tych sklepów zostanie wysłany specjalny list przygotowany przez rodziców nastolatków, w którym protestują przeciwko nieodpowiedzialnym zachowaniom sprzedawców i zażądają zdecydowanej zmiany w tym zakresie – proponując bardzo konkretne rozwiązania. Wszystkie te placówki zostaną także objęte szczegółowym monitoringiem ze strony rodziców, którzy w przypadku stwierdzenia sprzedaży alkoholu „Młodym klientom” będą wzywali policję oraz kierowali do Urzędu Miasta wnioski o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 

Niemal 2/3 interwencji podjętych w ramach badania przez tzw. „dorosłego audytora” (63%) okazało się skutecznych!!!Sprzedawcy po zwróceniu im uwagi prosili „młodych audytorów” o pokazanie dowodu osobistego , a wobec jego braku wycofali się ze sprzedaży piwa.