Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

11.10.2012

29 września na podstawie Decyzji nr SO.5311.12.2012 z dnia 13.09.2012r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie kiermaszu.
 

Mieszkańcy miasta jak i zaproszeni goście mogli nabyć rękodzieło wykonane przez mieszkanki Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Zabrzu – Rokitnicy oraz kawę, herbatę i ciasto. Zbiórka publiczna odbyła na terenie miasta Zabrze w parku przy ul. Dubiela podczas miejskiej imprezy SKARBNIKOWE GODY.
 

W wyniku zbiórki zebrano: 352,00 zł.(słownie trzysta pięćdziesiąt dwa złote). Dochód ze zbiórki przeznaczony będzie na bieżące potrzeby kobiet z Ośrodka Wsparcia dla Kobiet (zakup pralki).
 

W zbiórkę publiczną zaangażowanych było 10 kobiet (mieszkanki Ośrodka Wsparcia dla Kobiet).