Ogólnopolski Tydzień Kariery 2012

08.10.2012

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zapraszają w dniach 15 – 19 października wszystkich uczniów i wychowanków do udziału w imprezach wpisujących się w „Ogólnopolski Tydzień Kariery 2012”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywający się w tym roku pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Honorowy patronat na szczeblu centralnym objęli Ministrowie Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Społecznej.

Adresatami i docelowymi uczestnikami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Patronat Honorowy nad IV Edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zabrzu objęła Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik. Koordynatorami działań w ramach OTK są: Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Partnerami zaś: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu, Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wydział Oświaty UM w Zabrzu, Przedszkole Nr 12 w Zabrzu, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zabrzu im. Ks. J.Dzierżona.

W załączniku przedstawiamy program działań realizowanych w Zabrzu. Informacje o poszczególnych przedsięwzięciach – szczególnie "Dniach otwartych pracowni zawodowych" – można uzyskać u bezpośrednich organizatorów oraz na stronach koordynatorów (www.gimnazjum24zabrze.pl, www.pupzabrze.pl).

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy: Pan Andrzej Kasperek (Gimnazjum Nr 24) oraz Pan Henryk Mydlarz (PUP Zabrze).