XXIX Sesja Rady Miejskiej

05.10.2012

15 października o godz. 14.00 w budynku UM w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 14 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
3) nadania nazwy "Rondo Sybiraków",
4) Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Zabrzu w latach 2012- 2014,
5) Programu Aktywności Lokalnej w Zabrzu Biskupicach „SZANSA DLA BISKUPIC” na lata 2012- 2013 oraz Programu Aktywności Lokalnej w Zabrzu Mikulczycach „SZANSA DLA MIKULCZYC” na lata 2012- 2013,
6) zmiany Uchwały Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji,
7) zmiany Uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze,
8) zmiany Uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze,
9) zmiany Uchwały Nr XVII/207/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze,
10) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2013 rok,
11) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2013 rok,
12) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 w Zabrzu,
13) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Witkacego 22 w Zabrzu,
14) podziału Miasta Zabrze na okręgi wyborcze.