Monitoring się sprawdza

04.10.2012

Działający w Zabrzu monitoring wizyjny, jest istotnym narzędziem poprawiającym bezpieczeństwo mieszkańców. Jest też skutecznym instrumentem dla instytucji prowadzących postępowanie dowodowe jak również, czego dowodem jest drastyczne zdarzenie potrącenia na przejściu dla pieszych kobiety z dzieckiem w wózku, szybkiej reakcji właściwych merytorycznie instytucji .

Dzięki rzetelnej pracy operatorów Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżącej obserwacji i skutecznej reakcji służb miejskich policji i Straży Miejskiej coraz więcej udaje się ujawnić zdarzeń z udziałem chuliganów oraz przestępców. Komenda Miejska Policji w Zabrzu potwierdza istotną rolę funkcjonującego monitoringu w podejmowanych działaniach. „Operatorzy miejskiego monitoringu prawie każdego dnia udowadniają, że miejskie pieniądze przekazane na instalację kamer nie idą na marne. Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego obsługujący kamery coraz sprawniej z nich korzystają, co przekłada się na większą skuteczność służb prewencyjnych, a tym samym poprawę bezpieczeństwa w mieście” – stanowisko prezentowane na łamach strony internetowej Policji w Zabrzu, jest potwierdzeniem dobrej współpracy Urzędu Miejskiego z funkcjonariuszami.
Ilość zaobserwowanych zdarzeń potwierdzają również statystyki. Tylko w trzecim kwartale tego roku dyżurni monitoringu Wizyjnego w Zabrzu przekazali 233 zgłoszeń na Policję i Straż Miejską.