Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrze Liderem Informatyki

02.10.2012

Zabrze laureatem konkursu „Lider Informatyki” w kategorii               „Sektor Publiczny”.

Urząd Miejski w Zabrzu po raz kolejny został doceniony za prowadzone działania na rzecz informatyzacji oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w skali całego kraju. Tym razem otrzymał nominację w kategorii „Sektor Publiczny” w prestiżowym konkursie „Lider Informatyki” organizowanym przez wydawcę miesięcznika Computerworld.

Gala wręczenia nagród odbyła się w 27 września w Warszawie, a laureatami konkursu zostali przedstawiciele następujących sektorów:
• instytucje finansowe,
• przemysł,
• handel i usługi,
• sektor publiczny,
• małe i średnie przedsiębiorstwa,
• sektor użyteczności publicznej (utilities),
• sektor opieki zdrowotnej.

Urząd nagrodzono w dziedzinie organizacji, innowacji i wykorzystania informatyki w codziennej działalności, przy spełnieniu najwyższych światowych standardów.

Doceniono przede wszystkim sposób wdrażania nowych projektów informatycznych uwzględniający powiązania z innymi systemami, wykorzystywanymi zarówno w urzędzie, jak i jednostkach organizacyjnych miasta. Dążenie do integracji wszystkich miejskich systemów informatycznych jest podstawowym wyznacznikiem działań koordynowanych przez zabrzański urząd. Dzięki temu wdrażany w Urzędzie system obiegu dokumentów został też od razu połączony z systemami dziedzinowymi, m.in. z zakresu podatków, nieruchomości, finansów, zarządzana zasobami ludzkimi i kadr. To umożliwia, na przykład, wspólne budżetowanie, sprawozdawczość czy sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi.
W ten sposób wdrażanie nowych projektów służy zarówno usprawnieniu pracy urzędników, jak również ułatwia korzystanie z informacji potrzebnych do zarządzania miastem i obsługi mieszkańców. Pozwala też automatyzować i optymalizować realizację wielu procesów zachodzących w urzędzie, ale przede wszystkim służy lepszej obsłudze klienta, w tym mieszkańców i przedsiębiorców.
Dzięki takiemu podejściu do informatyzacji urzędu oraz instytucji miejskich Miasto Zabrze znalazło się w prestiżowym gronie laureatów konkursu, których przedsięwzięcia informatyczne wpisują się w ideę „informatyki innowacyjnej, rozwijanej z wizją”. Po raz kolejny doceniono pracę zabrzańskich urzędników na rzecz integracji systemów informatycznych i tworzenia przestrzeni dla nowych usług przyjaznych klientom Urzędu.

Poniżej link do artykułu „Miasto integruje systemy” znajdującego się na stronie internetowej Computerworld, który opisuje wdrażanie systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu:
http://www.computerworld.pl/artykuly/385731/Miasto.integruje.systemy.html