Bądź dziś jednym z nas

02.10.2012

1 października pracownicy Urzędu Miasta Zabrze przeszli szkolenie dotyczące sposobu funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących.

Podczas zajęć uczestnicy założyli specjalne gogle symulujące różne dysfunkcje wzroku min. zaćmę, jaskrę, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki oraz zaznajomili się z barierami i problemami osób całkowicie niewidomych posługując się białą laską w czarnych opaskach na oczach. Pozwoliło to na poznanie podstawowych odczuć osób z dysfunkcją wzroku, jednocześnie stworzyło możliwość poznania mocnych stron i możliwości tej grupy niepełnosprawnych.
Akcja wynika z chęci poznania w praktyce uwarunkowań funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. Zapoczątkowana została w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i w chwili obecnej jest kontynuowana na terenie innych powiatów i gmin Województwa Śląskiego. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tego typu akcje są bardzo potrzebne, budują pozytywny wizerunek osób z tą niepełnosprawnością, łagodzą bariery w zakresie aktywności społeczno – zawodowej.

Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Szansa dla Niewidomych.
Dostępne dane wskazują, że w Polsce żyje 90 tysięcy osób niewidomych a przeszło pół miliona stanowią osoby z dysfunkcją wzroku. W 36 kołach Śląskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych zrzeszonych jest 9 tysięcy osób.