Podsumowanie konkursu "Zielone Zabrze 2012"

01.10.2012

Od siedemnastu lat miasto Zabrze – Gmina Przyjazna Środowisku – honoruje swoich mieszkańców, którym troska o przyrodę i estetykę otoczenia nie jest obojętna.

Skromne na początku działania rozrosły się w ostatnim okresie do ogólnomiejskiego konkursu „Zielone Zabrze” obejmując swym zakresem balkony, skwery, zieleńce przed zakładem pracy czy na osiedlu mieszkaniowym, ogrody działkowe i przydomowe. Z roku na rok rośnie też liczba uczestników.
W tym – o cenne nagrody rzeczowe – ubiegało się kilka tysięcy uczestników. Najlepszych nagrodziła Małgorzata Mańka – Szulik prezydent Zabrza podczas Finału Konkursu Zielone Zabrze 2012, który odbył się 28 września br. w restauracji „Pod Kasztanami”.

 

 

Laureaci konkursu „Zielone Zabrze 2012”
Kategoria – NAJPIĘKNIESZY BALKON

1. Pani Łucja Goczoł – I miejsce
2. Pani Małgorzata Nowak – wyróżnienie

Kategoria – NAJPIĘKNIEJSZY ZIELENIEC PRZED ZAKŁADEM PRACY

1. Przedszkole Nr 49, ul. Sportowa 42, 41- 800 Zabrze – I miejsce
2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – II miejsce
ul. Gen. Wł. Andersa 64, 41-808 Zabrze
3. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – wyróżnienie
(dyrekcja – ul. Ślęczka 1A)
41- 800 Zabrze, ul. Ślęczka 1A.

 

Kategoria – NAJPIĘKNIEJSZY ZIELENIEC NA OSIEDLU
MIESZKANIOWYM
1. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Domów Spółdzielczych „Północ”, ul. Ciołkowskiego 16, 41-818 Zabrze (zieleńce przy ulicach: Hermisza
2-2c, 4-4c, M.Skłodowskiej – Curie 12-12D) – I miejsce

2. Pani Alicja Kamińska – Kawka – wyróżnienie
( zieleniec przy ul. Wawrzyńskiej 6)

2. Pani Małgorzata Nowak – wyróżnienie
(zieleniec przy ul. Baczyńskiego 3A )

3. Pani Elżbieta Gawol – wyróżnienie
( zieleniec przy ul. Łapkowskiego 9)

DYPLOM HONOROWY

4. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Domów Spółdzielczych „Centrum”, ul. Jana III Sobieskiego 21, 41-800 Zabrze ( zieleńce przy ulicach: Sobieskiego 21A, Barbary 14, Broniewskiego 3,5,7)

5. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Domów Spółdzielczych „Południe”, ul. Ślęczka 8, 41-800 Zabrze (zieleńce przy ulicach: Cisowej 3-5,
Matejki 13-13c, Ślęczka 6, Klonowej 29 ).

6. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowej 6 a w Zabrzu
Pan Grzegorz Wawrzyczek, ul. Zamkowa 6a m. 12, 41-803 Zabrze
(zieleniec przy ul. Zamkowej 6a)

 

V. NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD DZIAŁKOWY

1. Pan Czesław Krakowski – I miejsce
ROD „Biała Róża” dz. nr 144
2. Pani Krystyna Romuzga
ROD „Tulipan” dz. nr 245 – II miejsce
3. Pani Waldemar Soćko – III miejsce
ROD „Biała Róża” dz. nr 14
4. Państwo Brygida i Jan Lasłowscy – wyróżnie
ROD „Tulipan” dz. nr 42
5. Państwo Danuta i Bogusław Nowak – wyróżnienie
ROD „Zacisze” dz. nr 113
6. Państwo Teresa i Piotr Rosenberger – wyróżnienie
ROD „Zacisze” dz. nr 41
7. Państwo Jan Michałek – wyróżnienie
ROD „Odrodzenie” dz. nr 76
8. Pani Irena Deręcz – wyróżnienie
ROD „Biała Róża” dz. nr 4

WYNIKI KONKURSU „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 2012 r.”

1. I miejsce – Rodzinne Ogrody Działkowe „ODRODZENIE”
2. II miejsce – „ „BIAŁA RÓŹA”
3. III miejsce – „ „PRZYSZŁOŚĆ”
4. IV miejsce – „ „RÓŹA”
5. V miejsce – „ „im. ST WEBERA”
6. VI miejsce – „ „TULIPAN”
7. VII miejsce – „ „im. Marii Skłodowskiej – Curie”
8. VIII miejsce – „ „MALINA”
9. IX miejsce – „ „GWAREK”
10. X miejsce – „ „NASZA PALMA”
10. X miejsce – „ „ZACISZE”