Zabrze w kampanii społecznej „Co czwarty z nas”

27.09.2012

Miasto Zabrze włączyło się w ogólnopolską kampanię społeczną „Co czwarty z nas”, przeciwdziałającą dyskryminacji i stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.
 

Kampania „Co czwarty z nas” organizowana jest przez Ministerstwo Zdrowia oraz Samorząd Województwa Śląskiego. Celem kampanii jest przeciwstawianie się stereotypowemu wizerunkowi osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.
Podczas kampanii zostaną rozpowszechnione materiały informacyjne dla mieszkańców Zabrza.
Kampania trwa od 24 września do 10 października