Podziękowania dla Górnośląskiej Spółki Gazownictwa

27.09.2012

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 20 w Zabrzu składają serdeczne podziękowania Górnośląskiej Spółce Gazownictwa, kótra przekazała szkole środki finansowe na zakup projektora multimedialnego.

 

Zakupiony sprzęt przyczyni się do wzbogacenia bazy multimedialnych pomocy dydaktycznych szkoły, zapewnienia uczniom dostępu do nowoczesnych technologii i efektywnego przygotowania ich do wymagań rynku pracy. Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowanie Górnośląskiej Spółce Gazownictwa za okazaną pomoc.