PROGRAM PILOTAŻOWY „AKTYWNY SAMORZĄD”

20.09.2012

Miasto Zabrze przystąpiło do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”. Program jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin przyjmowania wniosków : do dnia 30 września danego roku realizacji programu

Wnioski przyjmuje i informacji udziela : Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przy ul. Roosevelta 40 pokój 3 (parter), tel. 32 277 78 20

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą wnioskować o dofinansowanie w następujących obszarach:
A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku albo przedszkolu