Podsumowanie pracy Rady Dzielnicy Makoszowy

12.09.2012

10 września z udziałem Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Miasta odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy Makoszowy.

W trakcie spotkania rozmawiano o tym, jakie zadania udało się zrealizować na rzecz lokalnej społeczności. Prezydent Miasta przedstawiła zestawienie inwestycji. Na liście znalazł się m.in. projekt poprawy gospodarki wodno-ściekowej, działania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz zabezpieczeniem przed powodzią czy rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży. Naczelnik Biura Rady Aleksandra Jurecka przedstawiła harmonogram wyborów do nowej rady. Zakończenie kadencji było także okazją do rozmowy o przyszłych wyzwaniach. W spotkaniu wzięli udział także sekretarz Miasta Ewa Weber i główny inżynier miasta Grzegorz Janecki.

Skład Rady Dzielnicy Makoszowy:

Pyzik Roman – przewodniczący Rady
Krybus Maria – wiceprzewodnicząca Rady
Golik Paweł – przewodniczący Zarządu
Bigos Adam – wiceprzewodniczący Zarządu
Lammich Urszula – sekretarz
Baron Teresa – skarbnik
Twardawa Henryk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Maćkowiak Bogumiła – członek Komisji Rewizyjnej
Pyka Sylwia – członek Komisji Rewizyjnej
Jeżewski Janusz – członek Rady
Paleta Damian – członek Rady
Popczyk Marcin – członek Rady
Skornia Krzysztof – członek Rady
Szewioła Eugeniusz – członek Rady
Śmieszek Witold – członek Rady