BIEG JESIENI 2012

10.09.2012

Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne zaprasza do wzięcia udziału w BIEGU JESIENI, który odbędzie się 22 września o godz. 10.00 w Zabrzu Mikulczycach.

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.00.

Wstęp wolny.

REGULAMIN BIEGU JESIENI 2012

1. Organizatorzy imprezy:
– Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne;
– Urząd Miasta Zabrze
– koordynator biegu: Beata Wrońska.
2. Cel imprezy:
– upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
– rekreacja fizyczna;
– promocja miasta i regionu.
3. Termin i miejsce:
– 22.09.2012r. (sobota) Zabrze – Mikulczyce, ZTSz, ul. Zwrotnicza 13;
– biuro zawodów czynne 22.09.2012r. w godzinach 8.00-9.45 w/w szkole;
– dojazd z centrum tramwajem nr 3, autobusami linii 14, 83, 617;
– początek biegów godzina 10.00.
4. Uczestnictwo:
– w biegach mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem;
– mieszkańcy Zabrza i innych miejscowości bez względu na wiek.
5. Kategorie wiekowe:
– kategoria I – dziewczęta i chłopcy – rocznik 2002 i młodsi;
– kategoria II – dziewczęta i chłopcy – rocznik 1999 – 2001;
– kategoria III – dziewczęta i chłopcy – rocznik 1995 – 1998;
– kategoria IV – kobiety – rocznik 1994 i starsze;
– kategoria V – mężczyźni – rocznik 1994 – 1967;
– kategoria VI – mężczyźni – rocznik 1966 i starsi.
6. Dystans:
– kategoria I – 200m;
– kategoria II – 500m;
– kategoria III – 1km;
– kategoria IV, V, VI – 3km.
7. Informacje dodatkowe:
– sekretariat ZTSz (32 271-71-21).
8. Nagrody:
-za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe;
– puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu oraz drobne upominki.
9. Opłata startowa: BRAK.
10. Postanowienia końcowe:
– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
– obowiązuje posiadanie ważnych badań lekarskich;
– każdy uczestnik zawodów powinien posiadać strój sportowy umożliwiający swobodne poruszanie się w terenie;
– każdy zawodnik po minięciu linii mety oddaje karteczkę, którą otrzyma przy zgłoszeniu do biegu;
– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
– osoby do lat 18 startują za zgodą rodziców lub opiekunów;
– organizatorzy zapewniają depozyt;
– organizatorzy nie odpowiadają za poniesione straty materialne;
– biegi odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!