Szwedzi wspierają budowę biogazowni w Zabrzu

06.09.2012

5 września w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu została podpisana umowa na dofinansowanie budowy biogazowni w naszym mieście. Na to przedsięwzięcie w zakresie przygotowania dokumentacji, MOSiR pozyskał wsparcie z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1,2 mln zł. 

Podpisy pod projektem złożyli Mikael Backman z Uniwersytetu w Lund i Anders Alm z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego oraz przedstawiciele MOSiR prezes Zdzisław Iwański i dyrektor ds. techniczno-administracyjnych Ryszard Bęben. Celem projektu pn. "Produkcja biogazu i recykling żywności z odpadów żywnościowych oraz obornika z terenu gminy – przedstawienie podejścia systemowego do zarządzania odpadami organicznymi dla polskich gmin”, jest przygotowanie inwestycji oraz opracowanie związanej z nią dokumentacji przedinwestycyjnej w zakresie przedstawienia systemu biogazu w Zabrzu.

Obecnie najpopularniejszy sposób wykorzystania biogazu w Polsce polega na produkcji energii elektrycznej, co daje korzyści ekonomiczne i przyczynia się do osiągnięcia europejskich i krajowych celów Pakietu Klimatycznego (zakładającego 20% udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju do roku 2020) jak również przyczynia się do wzmocnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Polski system zarządzania odpadami znajduje się w okresie szybkich zmian, co spowodowane jest prawodawstwem Unii Europejskiej oraz problemami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska. Odpady organiczne nie mogą być dłużej składowane na wysypisku śmieci i jednocześnie poprawie musi ulec recykling materiałów. Wymaga to segregacji mokrych i suchych odpadów już u źródła. Mokre odpady, tj. odpady organiczne mogą zanieczyszczać materiały nadające się do recyklingu i odwrotnie, co negatywnie wpływa na efektywność recyklingu materiałów jak i odpadów żywnościowych.