Podsumowanie pracy Rady Dzielnicy Kończyce

05.09.2012

4 września w Dzielnicowym Ośrodku Kultury po raz ostatni spotkała się Rada Dzielnicy Kończyce. Była to IV kadencja tejże Rady.

Podczas uroczystego posiedzenia Rady z udziałem prezydenta miasta Małgorzaty Mańki-Szulik podsumowano inwestycje i przedsięwzięcia realizowane w Kończycach przy wsparciu radnych. Do najważniejszych zaliczono m.in. zrealizowany projekt poprawy gospodarki wodno-ściekowej, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, remont i rozbudowę zaplecza rekreacyjnego (więcej informacji nt. inwestycji w załączniku). Prezydent miasta podziękowała za aktywność radnych. Naczelnik Biura Rady Miasta Aleksandra Jurecka przekazała informacje o procerudach związanych z nowymi wyborami. Z kolei radni podkreślali, że zawsze mogli liczyć na wsparcie władz miasta. 

Skład Rady Dzielnicy:

Szulik Jan – przewodniczący Rady
Bieniek Adam – wiceprzewodniczący Rady
Loska Jerzy – przewodniczący Zarządu
Nocoń Adam – wiceprzewodniczący Zarządu
Kowol Michał – sekretarz
Rabiega Roman – skarbnik
Cholewa Romuald – członek Rady
Goliński Mirosław – członek Rady
Juroszek Leon – członek Rady
Kowalczyk Czesława – członek Rady
Macha Stefan – członek Rady
Mnich Bogdan – członek Rady
Owczarek Grzegorz – członek Rady
Owczarek Stefan – członek Rady
Widera Adam – członek Rady