Zabrzańska delegacja na Święcie Miasta Równe

04.09.2012

Pod koniec sierpnia odbyły obchody Święta Miasta Równe (Ukraina), które jest miastem partnerskim Zabrza.

 

Zabrzańska delegacja, której przewodził zastępca prezydenta Miasta Krzysztof Lewandowski, wzięła udział w oficjalnych spotkaniach m.in. z merem Miasta Wolodymyrem Chomko, konsulem generalnym RP w Łucku Markiem Martinkiem. W trakcie spotkań omówiono kontynuację współpracy, podkreślono też fakt, że partnerska umowa o współpracy opiera się głównie na wspólnych projektach kulturalnych, wymianie doświadczeń w zakresie medycyny, a także współpraca między instytucjami życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego oraz wzajemne kontakty mieszkańców. Umowa podpisana w styczniu 2001 roku między Zabrze i Równym obchodzi w tym roku 11-lecie.