Spotkania informacyjne związane z projektem poprawy gospodarki wodno-ściekowej

04.09.2012

Trwają spotkania informacyjne dla mieszkańców dzielnic, w których będzie realizowany II etap projektu projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu”. Celem spotkań jest przedstawienie mieszkańcom zakresu robót w dzielnicach objętych projektem oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu z wykonawcami.

 

 

Wszystkie z ośmiu kontraktów na roboty budowlane zostały już zawarte. Wykonawcy przygotowali harmonogramy robót, które zostaną przedstawione mieszkańcom podczas zaplanowanych na najbliższe tygodnie spotkań informacyjnych. Pierwsze spotkanie odbyło się w Pawłowie. Z kolei 3 września w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78 zebrali się mieszkańcy Zaborza Południowego. W spotkaniach udział biorą m.in. prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik, pracownicy Urzędu Miejskiego, Piotr Niemiec, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Danuta Bochyńska-Podloch, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, radni Rady Dzielnicy, a także wykonawcy robót.

Harmonogram kolejnych spotkań:

10.09.2012 r. godz. 1700 – osiedle Wyzwolenia
13.09.2012 r. godz. 1700 – dzielnica Mikulczyce
26.09.2012 r. godz. 1700 – dzielnica Makoszowy
15.10.2012 r. godz. 1700 – dzielnica Biskupice
17.10.2012 r. godz. 1700 – dzielnica Zaborze Północne