Podsumowanie pracy Rady Dzielnicy Biskupice

04.09.2012

W związku z zakończeniem pracy Rad Dzielnic w poszczególnych częściach miasta odbywają się spotkania podsumowujące mijającą kadencję. 3 września zebrała się Rada Dzielnicy Biskupice.

 

Obecna na spotkaniu prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła zestawienie kilkudziesięciu najważniejszych inwestycji, które miały miejsce w dzielnicy podczas ostatniej kadencji. Dzięki nim dzielnica pięknieje. Dotyczyły one m.in. prac związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej, przekształceniami w Szpitalu, dbałością o obiekty sakralne, a także budową zaplecza rekreacyjno-sportowego dla młodzieży (szczegóły w załączniku). Jednocześnie prezydent podziękowała radnym za zaangażowanie i aktywność na rzecz lokalnej społeczności. Z kolei radni podzielili się refleksami ze swojej pracy. Rozmawiano także o przyszłych wyzwaniach i procedurach wyborów nowej Rady Dzielnicy. W spotkaniu wzięli udział także radna Rady Miasta Anna-Solecka Bacia, sekretarz Miasta Ewa Weber, główny inżynier miasta Grzegorz Janecki, naczelnik Biura Rady Miasta Aleksandra Jurecka i Maria Krybus, która koordynuje współpracę z Radami Dzielnic.
 

Skład Rady Dzielnicy:
Kornas Marcin – przewodniczący Rady
Nowakowska Walentyna – wiceprzewodniczący Rady
Libor Artur – wiceprzewodniczący Rady
Zygmunt Jan – przewodniczący Zarządu
Urban Jan – wiceprzewodniczący Zarządu
Iskra Aldona – sekretarz
Turek Grzegorz – skarbnik
Gontarek Józef – członek Komisji Rewizyjnej
Gorgoń Janina – członek Komisji Rewizyjnej
Stuczyńska Halina – członek Komisji Rewizyjnej
Gierat Krystyna – członek Rady Dzielnicy
Hernacki Paweł – członek Rady Dzielnicy
Rudowska Danuta – członek Rady Dzielnicy
Profus Robert – członek Rady Dzielnicy
Szymczyk Ryszard – członek Rady Dzielnicy