Zabrze przestrzenią rozwoju

Kontenery na odpady wielkogabarytowe: 3 – 7 września

03.09.2012

WYKAZ LOKALIZACJI USTAWIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE.

Termin od 03.09.do 07.09.2012
 

1. Sikorskiego 114 (dom kultury)
2. Sikorskiego 126
3. Łaskiego 2
4. Paderewskiego 40
5. Paderewskiego 95
6. Jaśminowa 20
7. Okrężna 29
8. Okrężna 54
9. Lubuska 12
10. Sikorskiego 44
11. Sikorskiego 94
12. Morawskiego 1
13. Głowackiego 14
14. Pod Borem v/v nr 19
15. Młodego Górnika v/v 4
16. Pod Borem obok nr 33

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wrzucania do pojemników gruzu oraz opon. Jednocześnie prosimy o nieprzeładowywanie pojemników, gdyż w czasie trwania akcji zapełnione pojemniki zostaną wymienione na puste. Informujemy, że akcja wystawiania pojemników będzie okresowo powtarzana.