Zabrze przestrzenią rozwoju

Tydzień bez samochodu

31.08.2012

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to kampania społeczna prowadzona przez Ministerstwo Środowiska. Do projektu włączyło się Miasto Zabrze.
 

W związku z tym przedsięwzięciem Urząd Miejski w Zabrzu przy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Strażą Miejską i Komendą Miejską Policji w Zabrzu – przygotował wiele atrakcji, mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat racjonalnego korzystania z samochodów osobowych.
Odbędzie się m.in. rajd rowerowy, piknik rodzinny i warsztaty udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż. Straż Miejska będzie prowadziła akcję znakowania rowerów. Z kolei Komenda Miejska Policji w Zabrzu przygotuje spotkania edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Program:
3 -22 września
„Bezpieczna droga do szkół” – zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.
16 września
godz. 10.00, Plac Wolności – inauguracja Zabrzańskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Start Rajdu Rowerowej Masy Krytycznej.
godz. 11.00, Park im. Poległych Bohaterów – meta Rajdu. Piknik rodzinny z licznymi atrakcjami m.in. pokaz pierwszej pomocy PCK.
17-20 września
Cykl spotkań edukacyjnych dla przedszkolaków z maskotką policji psem „Sznupkiem”.
21 września
Dzień Edukacji Zrównoważonego Transportu (Szkoła Podstawowej Nr 25, ul. Kotarbińskiego 18)
Egzamin pisemny na kartę rowerową. Warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
22 września
Piknik Rodzinny (Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Kotarbińskiego 18)
Występ artystyczny dzieci pt. "Bezpiecznie do szkoły". Wykład przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu nt. bezpieczeństwa na drogach. Zabawy i konkursy dla dzieci. Znakowanie rowerów przez Straż Miejską w Zabrzu.
22 września
IV Rajd Rowerowy i Piknik Rodzinny w Rokitnicy