Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – przetargi na wyłonienie wykonawcy

31.08.2012

17 sierpnia 2012r została podpisana umowa z wykonawcą, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, na budowę I etapu Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej (ZMAN1). W ramach projektu zostanie wybudowana kanalizacja teletechniczna wraz z okablowaniem światłowodowym oraz punkty szkieletowe, dystrybucyjne i dostępowe, wyposażone w przełącznice światłowodowe. Etap I obejmuje obszar centrum miasta.

 

 

Cały projekt ZMAN polega na stworzeniu szerokopasmowej sieci klasy MAN opartej na najnowszych i innowacyjnych technologiach. Sieć o zasięgu ogólnomiejskim połączy ze sobą wyznaczone obiekty użyteczności publicznej. Projekt ten jest dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013.
Stanowi on podstawę całej strategii e-Zabrze i na nim będą się opierały kolejne projekty takie jak: Bezpieczny Internet dla instytucji publicznych i szkół Zabrza (BIZ), System Informacji o Mieście (SIM), Zarzadzanie Ruchem Miejskim (SIM) i inne.
Poprzez wybudowanie sieci MAN zostaną stworzone warunki dla rozwoju wszelakich usług elektronicznych, a co za tym idzie szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego. Zapewni to wprowadzenie na terytorium objętym działaniem sieci MAN miasta Zabrze technik informatyzacji subregionu takich jak: e-administracja, e-edukacja, e-zdrowie, informatyzacja kultury, informatyzacja nauki, elektroniczny obieg dokumentów. Sieć ta zostanie również wykorzystana do podniesienia bezpieczeństwa w mieście.

Kolejne etapy: ZMAN2_3 – „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej”, który obejmuje już wszystkie dzielnice Zabrza oraz ZMAN_4 – „Budowa Zabrzańskiej Bezprzewodowej Sieci Światłowodowej” są również w trakcie realizacji i trwają przetargi na wyłonienie Wykonawcy. Wszelkie informacje na temat przetargów dostępne są na stronie :
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95