Zabrze przestrzenią rozwoju

21 lat Straży Miejskiej

29.08.2012

29 sierpnia odbyły się uroczystości związane z jubileuszem istnienia Straży Miejskiej w Zabrzu połączone z obchodami Dnia Strażnika Miejskiego.

Warto przypomnieć, że 18 lutego 1991 r. Rada Miejska w Zabrzu uchwałą Nr XV/128/92 uznała potrzebę powołania Straży Miejskiej w Zabrzu. Podstawy prawne do powołania Straży oraz do działania dla strażników wynikały bezpośrednio z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Z biegiem czasu, szczególnie po roku 1997 r., zabrzańska Straż Miejska – na mocy specjalnej ustawy o strażach gminnych, która weszła wtedy w życie – przekształciła się w formację mundurową z prawdziwego zdarzenia i dziś służy ochronie porządku publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu. Pierwszym komendantem był Andrzej Maciak, a kolejni to Jan Krzywicki oraz Janusz Wiaterek. Obecnym komendantem jest Jarosław Rajda.

– Staramy się jak najlepiej wypełniać nasze obowiązki na rzecz społeczności lokalnej, jej ochrony i bezpieczeństwa – podkreślił komendant Straży Miejskiej Jarosław Rajda

Spotkanie odbyło się w Komendzie Straży Miejskiej, gdzie zasłużonym pracownikom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe.