Bonifikaty Mc Donald’s w Programie ”Rodzina na 5+”

20.08.2012

McDonald´s Zabrze ponownie przekazał dla rodzin uczestniczących w Programie ”Rodzina na 5+” terminowe BONIFIKARTY. Zainteresowanych zapraszamy po odbiór do siedziby Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286, II.P. pok 201) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Przy odbiorze należy okazać kartę Programu ”Rodzina na 5+” oraz ważny dokument tożsamości.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba kart jest ograniczona.