Rekrutacja do projektu "Uwierz w siebie"

07.08.2012

20 SIERPPNIA rusza rekrutacja do II etapu projektu "Uwierz w siebie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji 01.09.2012 r. – 16.07.2013 r. Planowana ilość uczestników – 50 osób.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku od 15 do 25 lat, mieszkające w Zabrzu, które:
• mają problemy edukacyjne w szkole (gimnazjalnej, zawodowej)¸
• przerwały naukę lub zakończyły edukację osiągając niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
• pozostają bez zatrudnienia i nie mają motywacji do zmiany stylu życia,
• mają niski poziom samooceny,
• nie nabyły umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
• nie potrafią poruszać się po rynku pracy,
• nie wykazują umiejętności korzystania z podstawowych instytucji społecznych.
 

Zapisy w Biurze Projektu w Domu Dziennego Pobytu "RODZINA" Caritas Diecezji Gliwickiej
Oficjalna strona projektu : www.uwierz-w-siebie.pl
Kontakt: 500-677-303, uwierzefs@wp.pl