Park przy ul. Dubiela na liście zabytków

06.08.2012

Ze względu na zabytkowy charakter i unikatowe walory na skalę europejską park przy ul. Dubiela został, po wielu staraniach władz miasta, wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

 

Położony w centrum miasta, stanowiący miejsce wypoczynku i rekreacji wielu mieszkańców powstał w pierwszej połowie XX wieku w oparciu o projekt znanego berlińskiego architekta parków i zieleni prof. Gustawa Allingera.
– Wpisanie parku do rejestru zabytków stwarza możliwość dokonania jego rewitalizacji w oparciu o środki zewnętrzne – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która wnioskowała o wpisanie parku na listę zabytków. – Zrewitalizowany park będzie unikalnym i cennym uzupełnieniem listy obiektów budowlanych, znajdujących się w naszym mieście, pochodzących z okresu modernizmu.

Zanim zostaną podjęte działania zmierzające do pozyskania funduszy w pierwszej kolejności zostanie określony zakres i harmonogram prac. Źródłem informacji będzie dokumentacja fotograficzna oraz szkice koncepcyjne znajdujące się w Muzeum Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (Architekturmuseum Technische Universität Berlin), z którym Urząd Miejski już nawiązał kontakt.

Park jest jednym z ulubionych miejsc odpoczynku i rekreacji mieszkańców. Dużym zainteresowaniem cieszy się znajdująca się tam minisiłownia. Organizowane są także liczne imprezy m.in. Dzień Nauki czy Piknik Rodzinny z okazji Skarbnikowych Godów.