Rozmawiano o rynku pracy

03.08.2012

2 sierpnia na zaproszenie Małgorzaty Mańki-Szulik prezydenta Miasta Zabrze i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Aliny Nowak do naszego miasta przyjechał Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tematem przewodnim wizyty była sytuacja na lokalnym i krajowym rynku pracy.

 

W spotkaniu z przedstawicielem MPiPS udział wzięli także Krzysztof Lewandowski-wiceprezydent miasta, Mieczysław Płaneta-dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz dyrektorzy powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego.W szczególności poruszono zagadnienie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz związane z tym konsekwencje. Dyskutowano nad koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań i zmianą obecnego kształtu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.