Zabrze przestrzenią rozwoju

Kontenery na odpady wielkogabarytowe

30.07.2012

WYKAZ LOKALIZACJI USTAWIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE – termin:  6 – 10 sierpnia.

1. Żwirki Wigury 16
2. A.Krzywoń 3
3. Tetmajera 1
4. Napieralskiego 17-19
5. Lompy 61
6. Lompy 121
7. Pszczyńska 14
8. Zaolziańska 5
9. Ligenzy 19
10. Ligenzy 41
11. Myśliwska 8
12. Roosevelta 80-82
13. Przelotowa 5
14. Chmielna 4
15. Czołgistów 33
16. Plebiscytowa 21

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wrzucania do pojemników gruzu oraz opon. Jednocześnie prosimy o nieprzeładowywanie pojemników, gdyż w czasie trwania akcji zapełnione pojemniki zostaną wymienione na puste. Informujemy, że akcja wystawiania pojemników będzie okresowo powtarzana.