Nowy Oddział Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

27.07.2012

Nowy Oddział Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej znajdujący się na terenie Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu Biskupicach przy ul. Koziołka 1 zaprasza wszystkich chętnych pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia układu oddechowego, schorzenia kardiologiczne oraz przewlekłe schorzenia narządu ruchu na rehabilitację.

Placówka proponuje zajęcia gimnastyki indywidualnej i grupowej, fizykoterapię, zajęcia relaksacji oraz opiekę lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej.
Warunkiem przyjęcia na rehabilitacje jest skierowanie wydane prze lekarza:

  •  Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (z zastrzeżeniem, że nastąpiło zaostrzenie stanu przewlekłego),
  • Poradni Rehabilitacyjnej,
  • Poradni Reumatologicznej,
  • Poradni Urazowo – Ortopedycznej,
  • Oddziału Chirurgii,
  • Oddziału Reumatologii,
  • Chorób wewnętrznych,
  • Onkologii,
  • Rehabilitacji ogólnej,

Skierowanie musi być wydane do oddziału Dziennego Rehabilitacji Pulmonologicznej. Ze skierowaniem należy zgłosić się do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Zabrze Biskupice, ul. Koziołka 1 ( III piętro – winda ), względnie ustalić termin telefonicznie:
32 / 37 32 221 od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 11.00.