Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem

26.07.2012

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuje, że CBPM IMiGW PIB Oddział w Krakowie wydał ostrzeżenie nr 68 z dnia 26.07.2012 dot. wystąpienia burz z gradem.

Treść ostrzeżenia w załączeniu do pisma.