Stowarzyszenie „Nasza szkoła – nasz dom” zaprasza

24.07.2012

Stowarzyszenie „Nasza szkoła – nasz dom” działające przy Zespole Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu zaprasza absolwentów szkół specjalnych na zajęcia organizowane w ramach Dziennego Centrum Aktywności w pracowniach: garncarstwa, rękodzieła, szycia, gotowania, komputerowej oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i małego ogrodnictwa.
 

Spotkania odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godz. od 14.30 do 17.30 od 3 września 2012 r.
Zajęcia organizowane są dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i udział w nich jest bezpłatny. Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu tel. 32 271 47 32.

Informujemy, że od września Stowarzyszenie „Nasza szkoła – nasz dom” będzie organizować również zajęcia sportowe z ringo dzięki dotacji z Wydziału Kultury i Sportu UM w Zabrzu oraz zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-21 lat dzięki dotacji z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Zabrzu; jednocześnie realizuje projekt „Szansa na lepsze jutro” w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji Banku Zachodniego WBK.