Akcja ,,Weź paragon”

20.07.2012

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu informuje, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2012r. administracja skarbowa prowadzi kolejną akcję p.n. ,,Weź paragon”.

W akcji wezmą udział zarówno urzędy skarbowe jak i urzędy kontroli skarbowej. Podobnie jak w latach ubiegłych działania będą prowadzone w całym kraju, a szczególnie w miejscowościach wypoczynkowych, w których w okresie letnim obserwowany jest wzmożony ruch turystyczny.
W ramach tegorocznej akcji ,,Weź paragon” będą prowadzone nie tylko kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych, ale także kampania informacyjno-edukacyjna, celem wzmocnienia świadomości społecznej i wiedzy o tym, że paragon to nie tylko nasz jedyny dowód potrzebny przy reklamacji, ale także sposób na wsparcie uczciwie prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z naszym wspólnym budżetem. Paragon jest także dowodem na tworzenie uczciwej konkurencji.
Zachęcam zatem Państwa do wzięcia udziału w akcji, poprzez żądanie wydania paragonu przy dokonywaniu codziennych zakupów lub korzystaniu z usług.
Zakończenie akcji ,,Weź paragon” zaplanowane jest na ostatni dzień wakacji.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu zaprasza osoby rozpoczynające jak i prowadzące działalność gospodarczą na spotkanie informacyjne w zakresie realizacji obowiązków wprowadzania kas fiskalnych oraz ich użytkowania. Szkolenie prowadzone jest w ramach trwającej akcji ,,WEŹ PARAGON”.
Spotkanie odbędzie się w 2 sierpnia 2012r. o godz. 14.00 na VIII piętrze Urzędu Skarbowego w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 2.