Zabrze przestrzenią rozwoju

Naprawiają fontannę

19.07.2012

Trwają prace nad usunięciem awarii fontanny zlokalizowanej na zieleńcu przy ul. św. Floriana i ul. 3 Maja. W najbliższych dniach zaplanowano przeprowadzenie próby szczelności obiegów wodnych. Pomyślny przebieg tej próby pozwoli na uruchomienie fontanny.

Zdaniem ekspertów od początku sierpnia znowu będzie ona cieszyć mieszkańców i przynosić ochłodę w upalne dni lata.
Przypomnijmy, że po przerwie zimowej stwierdzono wyciek wody z niecki. O awarii pilnie poinformowano wykonawcę, który zgodnie z obowiązującą umową przystąpił do jej usunięcia w ramach gwarancji.
Pierwsze oględziny wskazywały, iż przyczyną awarii są nieszczelności kominków przelewowych i spustów odpływowych. Elementy te zostały niezwłocznie uszczelnione. Niestety kolejna próba wodna wykazała dalszy ubytek wody i konieczne stało się całkowite odsłonięcie rurociągu doprowadzającego wodę oraz wykonanie podkopów pod nieckę fontanny. W celu skrócenia czasu trwania robót wykonawca zwiększył liczbę pracowników i wydłużył czas ich pracy.
Rozmiar awarii znacznie przekroczył pierwotne przypuszczenia. Dlatego pod stałym nadzorem pracowników UM realizowane są działania zmierzające do szybkiego uruchomienia fontanny. Obecnie wymieniono rurociągi napływowe, uszczelniono rurociągi spływowe i zasilające, wymieniono uszkodzone elementy orurowania na rurociągach tłocznych. Trwa malowanie niecki fontanny.