Wyniki konsultacji społecznych dot. podmiotów prowadzących żłobki

12.07.2012

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu.
 

Prezydent Miasta Zabrze informuje, iż projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze został skierowany do konsultacji społecznych zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Miasta Zabrze.
Konsultacje trwały od 23.05.2012 do 21.06.2012.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i propozycje.