Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs na wybór partnera do projektu

10.07.2012

Prezydent Miasta Zabrza ogłasza otwarty konkurs na wybór Partnera do projektu w ramach Priorytetu V, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego „Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną”.

Szczegóły w załacznikach.