KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OZONU

05.07.2012

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w uzgodnieniu z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza z/s w Katowicach informuje, iż stężenie ozonu troposferycznego w godzinach dziennych na całym obszarze województwa śląskiego może utrzymywać się powyżej wartości docelowej 120 µg/m3.

Lokalnie wartości chwilowe (1 godzinne) ozonu mogą wynosić około 180 µg/m3. Najwyższe wartości stężeń obserwowane będą w chwilach, gdy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane a dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego nie będzie zakłócany okresowymi dużym zachmurzeniem.
W związku z takim typem pogody i niebezpieczeństwem osiągnięcia lokalnie poziomów ozonu przyziemnego odpowiadających wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych (180 µg/m3), zaleca się ograniczenie w najbliższych dniach, szczególnie w godzinach popołudniowych, przebywania na wolnym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, a także osób starszych i chorych, u których ekspozycja na podwyższone stężenia ozonu może skutkować złym samopoczuciem i zaostrzeniem dolegliwości chorobowych.
Taki typ pogody utrzyma się także prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Szczegółowa informacja o przewidywanej jakości powietrza w najbliższych dniach na obszarze województwa śląskiego, przygotowana w IMGW-PIB Oddział w Krakowie, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza z/s w Katowicach