Sesja Rady Miejskiej

04.07.2012

9 lipca o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przu ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 20 projektów uchwał w następujących sprawach:

 

1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2012,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2026,
3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jana Matejki 62 na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu,
4. likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
5. likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
6. likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118,
7. likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
8. likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26,
9. likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
10. likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
11. likwidacji publicznego II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2,
12. likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43,
13. likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu, Plac Traugutta 1,
14. likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4,
15. likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26,
16. likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
17. wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze,
18. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy o nazwie Zandka,
19. nadania Statutu Straży Miejskiej w Zabrzu,
20. nadania Straży Miejskiej Regulaminu Organizacyjnego.