Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe

04.07.2012

4 lipca na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście została podpisana umowa na realizację kolejnego zadania w ramach projektu pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Kontrakt nr 2 pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe. To ostatni z ośmiu kontraktów na roboty budowlane w ramach projektu.

W ramach Kontraktu przewidziana jest: budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 15,4 km, w tym: grawitacyjna – ok. 15,0 km, tłoczna – ok. 0,4 km, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – ok. 14,9 km, przebudowa sieci wodociągowej – ok. 10,3 km, budowa 2 sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych, odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych – ok. 76 tys. m2.

Wykonawcą robót w ramach Kontraktu 2 jest m.in.: Konsorcjum- Lider: IDS-BUD Sp. z o.o. z Warszawy, Partnerzy: SYNKRET S.A. z Bytomia oraz SACK INVENT POLAND Sp. z o.o. z Warszawy.

W dzielnicy Zaborze Południowe prace obejmą m.in. następujące ulice: Adama Napieralskiego, Ciasna, Gen. Walerego Wróblewskiego, Górnicza, Henryka Brola, Józefa Kraszewskiego, Józefa Lompy, Józefa Sierakowskiego, Królowej Kingi, Ks. Piotra Skargi, Mikołowska, Norberta Barlickiego, Osiedleńcza, Przykra, Racławicka, Rajska, Skarbnika, Słowicza, Ścieżka Górnicza, Św. Małgorzaty, Węgielna, Wesoła, Wiejska, Wojciecha Bogusławskiego, Zjednoczenia, Emilii Plater, Plac Ignacego Paderewskiego, Kłyki i Św. Jacka.