Laptopy dla uczestników projektu

29.06.2012

28 czerwca o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Misericordia w Zabrzu odbyło się spotkanie, podczas którego 125 uczestników projektu „Nowe Technologie – Nowa przyszłość” otrzymało laptopy. Sprzęt komputerowy przekazały władze stowarzyszenia oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Projekt „Nowe technologie – Nowa przyszłość” realizowany jest przez Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu w partnerstwie z Miastem Zabrze, w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – E-inclusion).

Celami szczegółowymi projektu są:

– wyposażenie 125 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym, aplikacjami biurowymi, oprogramowaniem antywirusowym i innym: oprogramowanie antyspamowe, przeglądarki Internetowe.

– zapewnienie 125 gospodarstwom domowym dostępu do szerokopasmowego Internetu przez okres 33 miesięcy,

– zdobycie przez 125 osób wiedzy dotyczącej bezpiecznego użytkowania komputerów i Internetu oraz korzystania z jego zasobów i możliwości (np.
elektroniczne transakcje), dzięki przeprowadzeniu 540 godzin szkoleń z zakres podstaw obsługi komputera, obejmującego podstawy pracy z komputerem, instalacji oprogramowania, obsługi systemu operacyjnego i aplikacji biurowych (edytory tekstu) oraz obsługi Internetu, użytkowania poczty elektronicznej i komunikatorów,

– uzupełnienie kwalifikacji potwierdzone 100 certyfikatami e-citizen i
25 ECDL start zwiększające konkurencyjność przeszkolonych osób na rynku pracy,

– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pozostałych członków gospodarstw domowych z zakresu obsługi komputera i Internetu (można przypuszczać, że osoby przeszkolone w ramach Projektu przekażą część wiedzy i zdobytych umiejętności pozostałym domownikom),

– zachęcenie do pogłębiania i aktualizacji wiedzy posiadanej przez uczestników Projektu, poprzez umiejętne wyszukiwanie i analizowanie informacji dostępnej w Internecie,

– zapewnienie nieograniczonej komunikacji z innymi użytkownikami sieci na całym świece,

– zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącymi e-handlu, bankowości elektronicznej,

– zwiększenie dostępu do portali społecznościowych a także do elektronicznych usług administracji publicznej,

– zapoznanie z ogólnymi zasadami dotyczącymi poszanowania prawa własności intelektualnej publikowanych utworów i treści,

– uświadomienie o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od komputera i Internetu.

Wartość projektu 1,2 mln zł. Finansowanie z UE to 871 tys. zł. Wkład miasta wynosi 187 tys. zł.