Rozpoczęcie budowy kolejnych odcinków Drogowej Trasy Średnicowej

28.06.2012

Ruszyły prace przy budowie kolejnych zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej, które połączą Zabrze z Gliwicami. Zakończenie robót zaplanowane jest na maj 2014 roku.

Symboliczne łopaty rozpoczynające budowę wbili prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Rady Miasta w Zabrzu Marian Czochara, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Ewa Mucha, prezes Zarządu Spółki Drogowa Trasa Średnicowa S.A. w Katowicach Marian Hacuś, a także wiceprezes Zarządu „Eurovia” Polska S.A., Dyrektor Regionu „Południu” Arkadiusz Kierkowicz

Zabrzańskie odcinki DTŚ-ki (Z3 i Z4) o długości 2,95 km przebiegać będą od granicy miast Zabrze do granicy z Gliwicami. Trasa biegnie przez Park Powstańców Śląskich, przekracza linię kolejową i biegnie w pobliżu ogródków działkowych „POD Mostostal”, w dalszej części nad potokiem Guido i krzyżuje się z ul. Jaskółczą, po czym włącza się do zrealizowanego układu drogowego poprzez rondo de Gaull’a w Zabrzu. DTŚ na tym odcinku budowana będzie po nowym śladzie, bezkolizyjnie przekraczając istniejący układ ulic i dróg. W ramach budowy tego odcinka powstanie nowe bezkolizyjne połączenie DTŚ z ulicą Roosevelta poprzez węzeł dwupoziomowy.

Źródła finansowania projektu pochodzą z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, rezerwy subwencji ogólnej oraz z budżetu miasta Zabrze (w 2012 roku na ten cel zostanie przeznaczona kwota 3 166 820 zł).