Zabrze przestrzenią rozwoju

Spotkanie Partnerów Projektu SEKAP – dobre praktyki w e-administracji

25.06.2012

Miasto Zabrze, w ramach prezentacji dobrych praktyk z zakresu e-administracji, zostało zaproszone przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego do udziału w spotkaniu Partnerów Projektu SEKAP, które odbyło się w 15 czerwca 2012 r. w Katowicach .
 

W trakcie konferencji Sekretarz Miasta Zabrze przedstawiła doświadczenia Urzędu Miejskiego związane z wdrażaniem kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP. Podczas prezentacji omówione zostało wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim, projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, w ramach którego zrealizowano m.in.:
– całkowity elektroniczny obieg korespondencji wewnątrz Urzędu Miejskiego,
– integrację systemu obiegu dokumentów z podsystemami dziedzinowymi,
– wdrożenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi zawierającego informacje o pracownikach Urzędu,
– integrację systemu obiegu dokumentów z platformą SEKAP.
Przekazano również informacje na temat realizowanego obecnie projektu wdrożenia kompleksowego systemu obiegu dokumentów w zabrzańskich jednostkach miejskich, który umożliwi uruchomienie całkowitego elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami oraz jednostkami a Urzędem Miejskim. Projekt ten pozwoli także na udostępnienie na platformie SEKAP elektronicznych usług dla klientów jednostek biorących udział w projekcie.
Projekt KSOD – SEKAP w jednostkach miejskich również uzyskał dofinansowanie, tym razem ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Dzięki realizacji projektu udało się już m.in. zakupić dodatkowy sprzęt komputerowy dla jednostek miejskich, obecnie przeprowadzane są szkolenia z obsługi systemu kierowane do pracowników jednostek. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na grudzień bieżącego roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są pod adresem : http://www.e-slask.pl/pl/aktualnosc/1/1340185345/0/0.