Letnia Szkoła Restrukturyzacji Architektonicznej

18.06.2012

Letnia Szkoła Restrukturyzacji Architektonicznej – intensywny kurs CEEPUS jest rodzajem warsztatów, w których biorą udział pracownicy naukowi i studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i TU Ostrava (Technická Univerzita Ostrava).

Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach stałej współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej a Stavebni Fakulta TU Ostrava. Tegoroczna edycja została zorganizowana w partnerstwie Stowarzyszenia na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni „Królowa Luiza” w Zabrzu, Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Odbędzie się ona w terminie od 16 do 24 czerwca 2012 r.
Celem głównym tegorocznej edycji Letniej Szkoły Restrukturyzacji Architektonicznej jest zaangażowanie środowisk naukowych (architektów) w działania mające na celu przygotowanie rozwiązań projektowych dla organizacji przestrzeni publicznych związanych z dziedzictwem przemysłowym Zabrza (w szczególności ZKWK Guido, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”) oraz promowanie owego dziedzictwa.
Zajęcia w ramach LSR obejmować będą m.in. wyjazd studyjny uczestników do Zabrza w celu zapoznania z dziedzictwem przemysłowym miasta, wykłady oraz prace koncepcyjne w grupach projektowych pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Uroczyste podsumowanie spotkań odbędzie się w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Organizatorzy planują ponadto przygotowanie wystawy, (która dostępna będzie na terenie ZKWK „Guido”) oraz wydanie publikacji monograficznej o charakterze naukowym, prezentującej m.in. efekty pracy uczestników warsztatów.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego na podstawie oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2012 roku.