Konferencja na temat systemu gospodarki odpadami

14.06.2012

13 czerwca w Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Zabrzu (ul. Jagiellońskiej 38A) odbyła się konferencja na temat racjonalnej gospodarki odpadami.

Organizatorem wydarzenia była m.in. Gmina Zabrze, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Ambasada Francji w Polsce.
Spotkanie rozpoczęła Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Pani prezydent wspomniała, jak zrodził się pomysł na zorganizowanie wspólnej dyskusji. W rozmowie z przedstawicielem Ambasady Republiki Francuskiej o różnych problemach, pani prezydent, poruszyła również kwestię odpadów.
Głos zabrał również przedstawiciel Ambasady Republiki Francuskiej François Xavier Kowandy, który w dużej mierze przyczynił się do zorganizowania wspólnej dyskusji.

Podczas konferencji przybliżono najważniejsze założenia francuskiego systemu gospodarki odpadami, która opiera się na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Poruszono aspekty środowiskowy, finansowy, społeczny, które składają się na gospodarce zamkniętego obiegu.
Podczas spotkania przedstawiono aktualną sytuację gmin województwa śląskiego w zakresie wprowadzania przepisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przybliżono prawne i proceduralne aspekty wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami. Poruszono temat ekonomiki prowadzenia gospodarki odpadami przez gminy, koszty funkcjonowania systemu, a doświadczeniem we wdrożeniu nowego systemu podzieliła się Grażyna Goszcz, Zastępca Burmistrza Miasta Pszczyna.