AGENCJA RATINGOWA POTWIERDZA STABILNĄ SYTUACJĘ FINANSOWĄ ZABRZA

14.06.2012

Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings potwierdziła 12 czerwca 2012 roku długoterminowy rating krajowy Zabrza na poziomie „BBB+(pol)” oraz międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+”.

Perspektywa ratingów jest stabilna. Oznacza to, że w okresie trwającego spowolnienia gospodarczego sytuacja finansowa miasta Zabrze nadal pozostaje wiarygodna.
Według Agencji Fitch zadłużenie miasta pozostaje umiarkowane i w przyszłości nie powinno przekroczyć 45% dochodów bieżących. Podkreślenia wymaga również fakt, iż struktura zadłużenia Zabrza jest korzystna gdyż około 50% długu stanowią pożyczki preferencyjne.