Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze

31.05.2012

31 maja na terenie Oczyszczalni Ścieków ŚRÓDMIEŚCIE, podpisano umowy na realizację:
Kontraktu 1 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów,
Kontraktu 3 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne,
Kontraktu 7 – Poprawa gospodarki ściekowej, Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Wyzwolenia.
Są to kolejne trzy z ośmiu kontraktów na roboty budowlane w ramach Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską, ze środków Funduszu Spójności,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.