Zabrze przestrzenią rozwoju

Kontenery na odpady wielkogabarytowe

28.05.2012

WYKAZ LOKALIZACJI USTAWIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE – termin 4 – 8 czerwca.

1. Chojnickiego 19
2. Sienkiewicza 13
3. Opolska 23
4. Pośpiecha 12
5. Kosmowskiej 55
6. Grabskiego 10
7. Młodzieżowa 1-3
8. Św. Floriana 18
9. Pawliczka 12
10. Kupca 9
11. Kempki 3
12. Rodziewiczówny 17-19
13. Morawskiego 1
14. Głowackiego
15. Kossaka 59-63
16. Kasprowicza 1-3

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wrzucania do pojemników gruzu oraz opon. Jednocześnie prosimy o nieprzeładowywanie pojemników, gdyż w czasie trwania akcji zapełnione pojemniki zostaną wymienione na puste. Informujemy, że akcja wystawiania pojemników będzie okresowo powtarzana.